Juridische Informatie

Informatie

Centraal Invorderings Bureau B.V. (Vennootschap naar Nederlands recht) werkend onder de naam CIB Incasso, ingeschreven in het KBO met ondernemingsnummer 0761.786.629, Leonardo Da Vincilaan 19A, te 1831 Machelen (Brab.) in België, tel. 03 808 68 72 en e-mail info@cibincasso.be.

Toezichthoudende overheid:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.
Middenstand en Energie Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
www.economie.fgov.be

BTW-nummer
BE 0761.786.629

IBAN
BE40 7360 7196 4263 (BIC: KREDBEBB)
St. Derdengelden CIB

Heeft u vragen?

De vakkundige medewerkers van CIB Incasso staan voor u klaar.
Neem contact met ons op het nummer 03 808 68 72 of stuur even een e-mail naar advies@cibincasso.be