Incasso Keurmerk

Bij CIB Incasso (CIB) willen wij de behandeling van incassodossiers voor onze opdrachtgevers en hun klanten volgens alle kwaliteitsnormen uitvoeren. 

NVI & Incasso Keurmerk

Naast dat het CIB Incasso voldoet aan alle wettelijke vereisten om incassodienstverlening in België te mogen verrichten, is zij ook lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). De NVI is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. Als lid dienen wij ons vervolgens te houden aan de richtlijnen van het Incasso Keurmerk

Het Incasso Keurmerk waarborgt dat incassobureaus werken volgens de keurmerkcriteria. Dit zijn vastgelegde regels en normen waaraan gecertificeerde incassobureaus zich aan moeten houden. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Hierbij vindt een periodieke toetsing plaats door een externe auditcommissie van het onafhankelijke Keurmerkinstituut plaats.

CIB Incasso staat bovenal voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren. Uw klant behandelen wij op respectvolle wijze. De vordering incasseren wij tegen zo laag mogelijke kosten, met de mogelijkheid tot gespreid betalen. Hoge gerechtelijke kosten proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen. 

Compliance

Hiernaast heeft CIB een interne Afdeling Compliance die er op toeziet dat alle activiteiten conform de gedragscode van de NVI en conform de wetgeving plaatsvinden.

Privacy

CIB Incasso neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een dusdanige manier dat de integriteit van uw informatie zo veel als mogelijk wordt gegarandeerd. Met de komst van de General Data Protection Regulation (GDPR) realiseren wij ons dat privacyrechten belangrijker zijn geworden dan ooit. Bekijk ons Privacy Statement voor meer informatie over ons privacybeleid.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of een verzoek heeft tot inzage van uw persoonsgegevens, kunt u ook terecht bij onze Data Protection Officer via het e-mailadres dpo@cibincasso.be.